User Dashboard

Kalkulator Zakat


Kiraan Zakat Pendapatan
Tahun Haul
Kadar Nisab
Jenis Kiraan  Tanpa Tolakan
 Dengan Tolakan
Maklumat Pendapatan
Jenis Pendapatan Bulanan
Tahunan
Pendapatan Bulanan
Pendapatan Tahunan
Lain-lain Pendapatan
Jumlah Pendapatan
Maklumat Perbelanjaan Tahunan
Diri Sendiri
Isteri
Tolakan RM5000.00 untuk setiap isteri
Anak berumur bawah 18 tahun
>Tolakan RM2000.00 untuk setiap anak
Anak berumur bawah 18 tahun (belajar)
Tolakan RM5000.00 untuk setiap anak
Ibu Bapa
Potongan KWSP
Pendidikan Sendiri
Maksimum RM2000.00 untuk setahun
Jumlah Perbelanjaan
Jumlah Zakat Pendapatan
Jumlah Pendapatan Layak Dizakat
Caruman Berzakat
Caruman ke agensi yang membayar zakat
Jumlah Zakat Setahun
Jumlah Zakat BulananKembali ke Laman Bayaran Zakat

For support, please contact us at salam@payhalal.my or via phone 03-2011 8088