Zakat Calculator

KADAR NISAB SEMASA:RM20520.00

  • KIRA ZAKAT PENDAPATAN
Gaji Sebulan : RM X 12 =
Bonus Tahunan : RM
Gaji Setahun : RM
Diri : RM 9,000 - 12,000
Isteri : RM (RM 3,000)
Anak Men/Ren : RM 1,000 X =
Anak Univ/Kolej : RM 4,000 X =
Ibu Bapa : RM X 12 =
Perubatan
Tabung Haji : RM X 12 =
KWSP : RM X 12 =
JUMLAH TOLAKAN =
Pendapatan Yang Layak Dizakatkan = Nisab Semasa adalah RM 20520.00 bagi tahun 2021
RM
X 2.5 % = Zakat
Bulanan RM
/ 12 = Zakat

NOTA: Jika lebihan pendapatan selepas ditolak perbelanjaan tahunan melebihi kadar nisab tahunan, maka wajib ke atas seseorang individu untuk membayar zakat pendapatan. Manakala jika lebihan pendapatan kurang daripada nisab tahunan, maka tidak wajib kepada seseorang individu untuk membayar zakat pendapatan