Kalkulator Zakat


Kiraan Zakat Pendapatan
Tahun Haul
Kadar Nisab RM
Jenis Kiraan
Maklumat Pendapatan
Jenis Pendapatan
Pendapatan Bulanan
Pendapatan Tahunan
Lain-lain Pendapatan
Jumlah Pendapatan
Maklumat Perbelanjaan Tahunan
Diri Sendiri
Isteri
Tolakan RM5000.00 untuk setiap isteri

Anak berumur bawah 18 tahun
>Tolakan RM2000.00 untuk setiap anak

Anak berumur bawah 18 tahun (belajar)
Tolakan RM5000.00 untuk setiap anak

Ibu Bapa
Potongan KWSP


Pendidikan Sendiri
Maksimum RM2000.00 untuk setahun
Jumlah Perbelanjaan
Jumlah Zakat Pendapatan
Jumlah Pendapatan Layak Dizakat
Caruman Berzakat
Caruman ke agensi yang membayar zakat
Jumlah Zakat Setahun
Jumlah Zakat BulananKembali ke Laman Bayaran Zakat

For support, please contact us at [email protected] or via phone 03-2011 8088