Kalkulator Zakat


Kiraan Zakat Wang Simpanan
Tahun Haul
Amaun Nisab RM
Tambah Kiraan Zakat Wang Simpanan
Jumlah Wang Simpanan Keseluruhan
Jumlah Zakat (RM) RMKembali ke Laman Bayaran Zakat

For support, please contact us at [email protected] or via phone 03-2011 8088