Kalkulator Zakat


Kiraan Zakat KWSP
Tahun Haul
Amaun Nisab RM
Tambah Kiraan Zakat KWSP
Jumlah Pengeluaran Wang KWSP
Jumlah Zakat (RM) RMKembali ke Laman Bayaran Zakat

For support, please contact us at [email protected] or via phone 03-2011 8088