Kalkulator Zakat


Kiraan Zakat Saham
Tahun Haul
Amaun Nisab RM
Tambah Kiraan Zakat Saham
Unit Saham
Harga Seunit
Dividen
Nilai Semasa RM
Jumlah Zakat (RM) RMKembali ke Laman Bayaran Zakat

For support, please contact us at [email protected] or via phone 03-2011 8088